Autoškola Vaněček je akreditované školící středisko č. 14/2008/ KK pro vstupní a následná pravidelná školení skupin C,CE,D,DE.

Profesní školení řidičů se řídí zákonem č.247/2000 Sb.

Vstupní školení
- se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 140 (280) hodin. Toto školení je pro řidiče, kteří nemají profesní průkaz.

Zvláštní školení (rozšíření profesního průkazu)
- se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 45 hodin. Toto školení je pro řidiče, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E a naopak.

Pravidelná školení
- se provádí formou výuky,předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. 
- řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle §52 c, zákona 247/2008 Sb. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.


NOVĚ OD 1.8.2011(Novela zákona č.247/2000 Sb.zákonem č.133/2011 Sb.
Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vzrahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. Platí pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu prof.způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem EU podle předpisů EU, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1,C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10.zářím 2009 a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1,D1+E, D a D+E, před 10.zářím 2008.